Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej, to:

  • ciekawe studia o bogatym, zróżnicowanym profilu,

  • połączenie wiedzy o środowisku z umiejętnościami technicznymi,

  • interesujące zajęcia laboratoryjne, projektowe i terenowe,

  • możliwości odbycia praktyk w wiodących na rynku firmach,

  • ceniony na rynku pracy dyplom jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych,

  • programy międzynarodowej wymiany studentów,

  • przyszłościowy, ciekawy zawód z możliwością pracy w kraju i za granicą.

REKRUTACJA