Zaplecze informacyjne i techniczne

Drukuj

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska

Studia na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są przez Wydział Inżynierii Środowiska, mieszczący się w budynku przy ul. Nowowiejskiej 20 (w obrębie głównego terenu Politechniki Warszawskiej). 

 Baza laboratoryjna

Wydział Inżynierii Środowiska posiada 30 laboratoriów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych; w zależności od wyboru specjalności, studenci kierunku Ochrony Środowiska korzystać będą z laboratoriów:

 • Pomiarów Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Powietrza,
 • Pracowni Komputerowej Meteorologii,
 • Technologii Odpadów,
 • Technik Pomiarowych w Inżynierii Środowiska,
 • Geograficznych Systemów Informacyjnych,
 • Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi,
 • Chemii Środowiska,
 • Komputerowego Laboratorium Nauk o Środowisku
 • Biologii Molekularnej,
 • Ekotoksykologii,
 • Biotechnologii,
 • Oczyszczania Ścieków
 • Hydrauliki
 • Badania Wody i Ścieków
 • Badania Metali w Środowisku
 • Badania Mikrozanieczyszczeń Organicznych
 • Informatyki i Zastosowań Metod Matematycznych (podstawy informatyki, grafika inżynierska, przetwarzanie informacji, metody optymalizacji, statystyka środowiska, badania zdalne środowiska i wiele innych).

..

Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi, KOiKŚ

Laboratorium Biotechnologiczne, Zakład BiologiiMikroskop z kamerą, Zakład Biologii

 

Sieć komputerowa, oprogramowanie, zasoby informatyczne

Sieć komputerowa Wydziału Inżynierii Środowiska, o przepustowości 1 Gb/s obejmuje ponad 350 stanowisk roboczych, z czego ponad 130 zlokalizowanych jest w pracowniach studenckich. Na terenie budynku studenci mogą także korzystać z dogodnie rozlokowanych punktów dostępowych WiFi.

Politechnika Warszawska oraz Wydział Inżynierii Środowiska umożliwiają swoim studentom korzystanie z oprogramowania udostępnianego na zasadach licencji zbiorowych - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Informatyzacji PW oraz na stronie WIŚ PW

Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi także własny serwis wspomagania nauczania (e-learning). Dzięki niemu, studenci mogą pobierać aktualne materiały dydaktyczne (prezentacje z wykładów, instrukcje, oprogramowanie i dane do ćwiczeń), rozwiązywać testy, prowadzić korespondencję zbiorową i organizować kontakty z wykładowcami.

Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku

Biblioteki

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, wraz z ogólnouczelnianym systemem biblioteczno-informacyjnym obejmującym biblioteki wydziałowe i instytutowe, udostępnia liczący ponad 1.5 mln tomów księgozbiór oraz ponad 18 tys. tytułów dostępnych elektronicznie czasopism, źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych. Znaczna część podręczników - przede wszystkim droższe i trudniej dostepne książki zagraniczne - w obrębie dyscyplin związanych z ochroną środowiska, została zakupiona w postaci elektronicznej, co znakomicie poprawia ich dostępność. 

Na miejscu mamy też do dyspozycji własną Biblioteka Wydziałową - jedną z największych bibliotek wydziałowych na uczelni. Księgozbiór biblioteki ukierunkowany jest przede wszystkim na bieżące potrzeby studentów, wypożyczyć tu można najpopularniejsze podręczniki i skrypty używane jako materiał wykładów. Objęta zasięgiem sieci bezprzewodowej czytelnia BW stanowi dla studentów ich ulubione miejsce cichej pracy.

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!