Perspektywy zatrudnienia

Drukuj

Wszystkie specjalności kierunku Ochrona Środowiska, przygotowują do:

 • planowania,
 • projektowania
 • eksploatacji

systemów ochrony środowiska przyrodniczego i jej monitoringu, systemów wodno-gospodarczych, a także oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko przyrodnicze oraz zarządzania ochroną środowiska.

Absolwenci znajdują zatrudnienie, między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • firmach konsultingowych,
 • wydziałach ochrony środowiska i gospodarki wodnej administracji państwowej i samorządowej,
 • innych jednostkach administracji publicznej,
 • służbach zakładów przemysłowych,
 • służbach hydro- i meteorologicznych
 • placówkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie,
 • organizacjach pozarządowych,
 • bankach.


Nasi młodsi absolwenci pracują m.in. w

 • PGNiG, KAPE, GDDKiA, MŚ, GDOŚ, SMG KRC, firmy prywatne, ...


natomiast absolwenci z poprzednich lat mogą już pochwalić się sukcesami

 • z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w MŚ 
 • Dyrektor ds. Oczyszczalni Ścieków w PWiK Piaseczno
 • Główny Technolog w firmie Ekokogeneracja S.A.
 • Dyrektor Techniczny, członek Zarządu w Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

 

Studiując na kierunku „Ochrona Środowiska” masz nie tylko piękne widoki z Gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnikę i Warszawę, ale także wspaniałe widoki na przyszłość (fot. K. Jurkowski, Light at Night)

Fot. K. Jurkowski, Light at Night

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!