Studia II stopnia

Drukuj

Studia  II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Po egzaminie dyplomowym i obronie pracy dyplomowej absolenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Po pierwszym semestrze studiów, który jest wspólny dla całego kierunku, następuje podział na specjalności: Ekoinżynieria, Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska oraz Ochrona i Kształtowanie Środowiska. W ramach poszczególnych specjalności, istnieje dalsza możliwość profilowania studiów poprzez wybór przedmiotów obieralnych.

Więcej o powyższych specjalnościach można się dowiedzieć po kliknięciu tutaj

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!