Dla kogo OŚ na PW?

Drukuj

Kierunek studiów Ochrona Środowiska cechuje duża interdyscyplinarność. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują szeroką problematykę, w której znajdują swoje miejsce fachowcy o różnym profilu zawodowym; stąd też, studia na tym kierunku są adresowane do osób o zróżnicowanych zainteresowaniach i uzdolnieniach.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów I stopnia. Obowiązujący w Politechnice Warszawskiej system rekrutacji na studia II stopnia ustala kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów; uznaje się, że kwalifikacje takie mogą posiadać absolwenci tego samego kierunku i kierunków pokrewnych (oraz Inżynieria Środowiska i Biotechnologia), a także absolwenci innych kierunków, których kompetencje są oceniane w trybie indywidualnym.

Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska mogą stanowić praktycznie ukierunkowaną specjalizację studiów w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Przy odpowiednim uzupełnieniu wiedzy w zakresie dyscyplin podstawowych, mogą być one również użyteczne dla absolwentów studiów ekonomicznych lub prawnych, pragnących ukierunkować swoją działalność zawodową w obszarze ochrony środowiska.

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!