Profil absolwenta II stopnia

Drukuj

Znajomość aspektów technologicznych ułatwia naszym absolwentom skuteczne konkurowanie na szerokim i wymagającym rynku pracy w tej branży oraz rozwijanie karier zawodowych.

Odpowiadające standardom uczelni przygotowanie warsztatowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych, analizy stanu środowiska i przewidywania jego zmian, wdrażania technik ochrony środowiska, monitorowania procesów technologicznych, stosowania modelowania komputerowego i innych narzędzi informatycznych, stanowi solidny fundament rozwoju zawodowego absolwentów. Gwarantuje to pracodawcom zdolność adaptacji pracowników do stawianych im wymagań. 

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!