Ochrona Środowiska - tak, ale dlaczego akurat na Politechnice Warszawskiej?

Drukuj

Studia na kierunku: Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej, to wiedza z bardzo szerokiego zakresu, zebrana razem w jednym miejscu i czasie.

Pozwalają one zapoznać się z nowymi metodami i technikami inżynierii i ochrony środowiska, stanowiąc solidną bazę do dalszego rozwoju. Wielu absolwentów podkreśla, że znaleźli tu gotowe i skuteczne rozwiązania dotyczące zarządzania środowiskiem, które później mogli bezpośrednio wprowadzić do swoich firm. 
Najważniejszą korzyścią ze studiowania właśnie tego kierunku jest uzyskanie aktualnej, kompletnej i szerokiej wiedzy.

Bardzo często studiowanie w Politechnice Warszawskiej kojarzone jest z ogromem (trudnej do przyswojenia) wiedzy matematyczno-fizycznej. Chcielibyśmy tu rozwiać wszelkie obawy – studia te są otwarte dla każdego. Program jest tak dobrany, aby był atrakcyjny dla szerokiej rzeszy odbiorców.

Program tych studiów to bardzo szeroka wiedza z dziedziny ochrony środowiska. Prowadzone są zajęcia, między innymi z:

 

 • ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,Laboratorium Chemiczne
 • ochrony powietrza,
 • ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji,
 • gospodarowania odpadami,
 • ochrony klimatu akustycznego,
 • strategii ochrony środowiska,
 • systemu monitoringu środowiska,
 • ocen oddziaływania na środowisko (w tym zajęcia dotyczące Natury 2000),
 • przeglądów ekologicznych,
 • planowania przestrzennego,
 • zrównoważonego rozwoju. 

 

W ramach programu realizowane są również zajęcia dotyczące nowoczesnych narzędzi i technik informatycznych stosowanych w ochronie środowiska. Należą do nich, m.in. bazy danych, systemy wspomagania decyzji, metody optymalizacyjne, systemy informacji przestrzennej GIS.
Dopełnieniem programu są przedmioty, które bezpośrednio nie są związane z dziedziną ochrony środowiska, ale stanowią podbudowę wiedzy menedżerskiej, jak zajęcia z zarządzania, marketingu czy technik prezentacji.

Jednym słowem, stawiamy na praktykę bazującą na dobrej teorii. A gdzie szukać solidnej praktyki inżynierskiej, jeśli nie na Politechnice Warszawskiej?

Laboratorium komputeroweLaboratorium biologii molekularnej

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!