Wymiana międzynarodowa

Drukuj

Przed studentami kierunku: Ochrona Środowiska otwarta jest możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej.

Wydział prowadzi szeroką współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi zarówno w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i technicznych, jak również dydaktyki. Ogólnie współpraca ta prowadzona jest w następującym zakresie:

  • międzynarodowych programów studenckich i naukowo-dydaktycznych z różnymi uczelniami europejskimi (Austria, Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy) - m.in. programy ERASMUS i ATHENSZajęcia dla studentów anglojęzycznych
  • kształcenie studentów cudzoziemców w Polsce oraz polskich studentów, a także pracowników naukowych za granicą
  • bilateralnej i wielostronnej współpracy naukowej z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i technicznymi
  • organizowania i udziału w międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych.


Owocem tej współpracy są wspólne badania naukowe, 
publikacje naukowe, udział w seminariach i konferencjach, krótkoterminowe i długoterminowe staże naukowe studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, praktyki, a także wykonywanie prac dyplomowych przez studentów ostatnich lat studiów w zagranicznych ośrodkach. Wielu pracowników naukowych Wydziału jest członkami Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych, co ułatwia nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie badań naukowych, publikacji i programów nauczania.

Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!