Zagadnienia rozwijane na kierunku „Ochrona Środowiska”

  • biotechnologie w ochronie środowiska
  • chemia środowiska
  • energetyka odnawialna
  • hydrologia i gospodarka wodna
  • meteorologia i ochrona atmosfery
  • ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami
  • toksykologia środowiska
  • zarządzanie ochroną środowiska
  • zastosowania informatyki i metod matematycznych w ochronie środowiska
Szczegółowa siatka przedmiotów