Strona rekrutacji na studia

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz składać dokumenty na kierunek: Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej, odpowiedź brzmi: TAK!

ZAPISY
Strona rekrutacji na studia

Z każdego poniższego przedmiotu uzyskasz punkty przy rekrutacji na kierunek Ochrona Środowiska! Z matematyki zawsze oraz z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego (fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka):

MATEMATYKA jest to przedmiot obowiązkowy na maturze, przedmiot główny i ważny u nas, z którego zawsze otrzymujesz punkty kwalifikacyjne
FIZYKA z chęcią przyjmujemy osoby po mat-fizie, bo to przecież uczelnia techniczna
CHEMIA cenimy osoby, które wolą chemię – to dobra podstawa dla przyszłego inżyniera
BIOLOGIA w końcu środowisko to  przede wszystkim formy biologiczne
GEOGRAFIA bo to nauka o środowisku naturalnym i działalności człowieka
INFORMATYKA zagadnienia obliczeń, modeli, baz danych to ważny element zarządzania środowiskiem

Liczbę punktów kwalifikacyjnych PK dla kierunku studiów Ochrona Środowiska obliczysz zgodnie z formułą (przy zasadzie, że z matury podstawowej można otrzymać max 50 pkt, a z rozszerzonej max. 100 pkt):

PK = Pmat + Pwyb + Pjo × 0,25

Pmat – punkty z matematyki
Pwyb – punkty z jednego przedmiotu do wyboru (patrz tabela)
Pjo – punkty z języka obcego

Dokładny opis dotyczący przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdziesz na stronie kandydata.